Nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Thứ Năm, 07/11/2019, 20:49 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Theo kế hoạch kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2019 - 2020, sở sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện công tác cải cách hành chính tại 14 trường THPT và trung tâm. Đồng thời, sở kiểm tra chuyên đề lồng ghép trong các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành năm học 2019 - 2020 của Thanh tra sở.

 

Trường THPT Lý Tự Trọng (TP. Nha Trang).

Trường THPT Lý Tự Trọng (TP. Nha Trang).


Kế hoạch kiểm tra nhằm đề cao trách nhiệm, ý thức tự kiểm tra của các đơn vị trực thuộc, từng cán bộ, công chức, viên chức gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Việc tự kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên, liên tục để tự phát hiện và xử lý kịp thời. Đồng thời, làm rõ kết quả thực chất của cải cách hành chính; làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận đối với các hạn chế, vi phạm.


V.A
 

.

các thông tin tiện ích