22:23, 29/05/2023

Ninh Hòa: Khắc phục sai sót trong hoán đổi quỹ đất 5%

Thanh tra thị xã Ninh Hòa vừa ban hành Kết luận thanh tra việc hoán đổi đất 5% (đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn) cho các hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình công cộng. Kết luận đã chỉ ra những sai sót của chính quyền địa phương không có động cơ vụ lợi, song cần có những giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Quá trình hoán đổi đất chưa đúng quy định

Trong những năm qua, các xã, phường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đã dùng quỹ đất 5% bồi thường cho người bị thu hồi đất để xây dựng các công trình công cộng tại địa phương. Mới đây, Thanh tra thị xã Ninh Hòa đã thanh tra nội dung này tại UBND các xã: Ninh Thượng, Ninh Thân, Ninh Hưng, Ninh Quang, với tổng diện tích đất nông nghiệp 38.147m2 của 16 hộ dân để xây dựng 9 công trình.

Kết quả thanh tra cho thấy, đối với các công trình: Trường Tiểu học Ninh Thân, Trường THCS Ngô Thì Nhậm (xã Ninh Thượng), Trường THCS Ngô Gia Tự (xã Ninh Hưng), Trường Mầm non Ninh Hưng - thôn Trường Lộc (xã Ninh Hưng), Trạm Y tế xã Ninh Quang, công trình mở rộng trại chăn nuôi (xã Ninh Quang) đều thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 và đã có quyết định giao đất, thu hồi đất của UBND tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình UBND các xã đề xuất UBND huyện (nay là UBND thị xã) kiến nghị UBND tỉnh giao đất xây dựng công trình (trong đó có diện tích đất của các hộ dân đang sử dụng) lại không đề xuất việc thu hồi, bồi thường. Từ đó, dẫn đến việc UBND tỉnh ban hành quyết định xây dựng, cấp sổ đỏ cho công trình, trong khi các hộ dân vẫn còn đang lưu giữ sổ đỏ chưa chỉnh lý biến động đất đai đối với các thửa đất đã xây dựng công trình; còn các thửa đất mà UBND cấp xã dùng để hoán đổi cho các hộ dân không thực hiện được việc cấp sổ đỏ vì không có hồ sơ pháp lý liên quan đến việc bồi thường.

Đối với các công trình: Trường Mầm non Ninh Thân, Quy hoạch nghĩa địa tập trung xã Ninh Thân; Trường Mầm non Ninh Hưng - thôn Tân Hưng (xã Ninh Hưng), việc sử dụng đất vào việc xây dựng công trình đều thuộc trường hợp thu hồi đất theo Luật Đất đai năm 2003, được UBND huyện Ninh Hòa (nay là UBND thị xã Ninh Hòa) cho phép lập hồ sơ báo cáo kinh tế xây dựng công trình. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, UBND các xã đã không đề xuất UBND thị xã thu hồi đất, bồi thường; chưa lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh giao đất để xây dựng công trình theo đúng quy định. 

Một góc Trường Tiểu học Ninh Thân.

Khắc phục vi phạm, đảm bảo quyền lợi cho người dân

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cho biết, sau khi có Kết luận thanh tra, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã khẩn trương thực hiện quy trình, thủ tục về việc xin chủ trương của UBND tỉnh, HĐND tỉnh để khắc phục các vi phạm trong quá trình hoán đổi quỹ đất 5%; thực hiện giao đất bồi thường, cấp sổ đỏ để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân theo đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, việc khắc phục các vi phạm sẽ được thực hiện theo hướng: Đối với các công trình thuộc trường hợp thu hồi đất, đã có quyết định giao đất, thu hồi đất của UBND tỉnh nhưng các địa phương chưa đề xuất việc thu hồi, bồi thường, chưa chỉnh lý biến động đất đai trên sổ đỏ của người dân (gồm: Trường Tiểu học Ninh Thân, Trường THCS Ngô Thì Nhậm, Trường THCS Ngô Gia Tự, Trường Mầm non Ninh Hưng - thôn Trường Lộc (xã Ninh Hưng), Trạm Y tế xã Ninh Quang, công trình mở rộng trại chăn nuôi), UBND thị xã trình UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi các thửa đất 5% do UBND các xã quản lý đã sử dụng hoán đổi cho các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện công trình. Đồng thời, thu hồi diện tích các thửa đất của các hộ gia đình, cá nhân đã bàn giao đất cho UBND các xã thực hiện các công trình và thực hiện chỉnh lý biến động sổ đỏ của các hộ dân theo quy định. Sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi các thửa đất 5% nêu trên, thị xã Ninh Hòa sẽ xin chủ trương cấp trên để bồi thường bằng các thửa đất khác cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng và cấp sổ đỏ cho người dân theo đúng quy định.

Đối với các công trình thuộc trường hợp thu hồi đất nhưng chưa có quyết định giao đất, thu hồi đất của UBND tỉnh (bao gồm: Trường Mầm non Ninh Thân, công trình Quy hoạch nghĩa địa tập trung xã Ninh Thân, Trường Mầm non Ninh Hưng - thôn Tân Hưng (xã Ninh Hưng)), UBND thị xã kiến nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chấp thuận cho phép thực hiện. Trên cơ sở chấp thuận của HĐND tỉnh, UBND thị xã sẽ giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã tiếp tục căn cứ Luật Đất đai năm 2013 tham mưu UBND thị xã thu hồi đất của các hộ dân đã bàn giao đất để thực hiện công trình. Đồng thời, lập phương án thu hồi đất 5% do UBND xã quản lý đã sử dụng hoán đổi cho các hộ dân; sau đó xin chủ trương cấp trên để bồi thường bằng các thửa đất khác cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng và cấp sổ đỏ theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.

 NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh HòaQua thanh tra nhận thấy, những sai sót của tập thể UBND các xã: Ninh Thân, Ninh Thượng, Ninh Hưng, Ninh Quang qua các thời kỳ xuất phát từ nguyên nhân do nhận thức không rõ ràng quy định của pháp luật liên quan đến thu hồi đất, bồi thường; chưa phát hiện vấn đề vụ lợi cá nhân thông qua hoán đổi đất. Thực tế việc sử dụng đất của các hộ dân đều nhằm vào thực hiện công trình vì lợi ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế. Do đó, UBND thị xã Ninh Hòa đã chỉ đạo các đơn vị họp rút kinh nghiệm đối với những tồn tại theo Kết luận thanh tra.

THÁI THỊNH