12:03, 26/03/2023

Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai các hoạt động: Hỗ trợ nâng cao chất lượng tay nghề và trình độ chuyên môn cho công nhân lao động; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động thúc đẩy học tập suốt đời; tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong lĩnh vực học tập suốt đời cho công nhân lao động… 
 
Kế hoạch đề ra mục tiêu: Có 50% (năm 2025) và 75% (năm 2030) công nhân lao động được tham gia học tập nâng cao trình độ, tay nghề, kỹ năng nghề, học tập các nội dung giáo dục kỹ năng sống; 40% (năm 2025) và 65% (năm 2030) doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số cho công nhân lao động; 30% (năm 2025) và 50% (năm 2030) công nhân lao động đạt danh hiệu “Công dân học tập” do cơ quan có thẩm quyền ban hành…
 
Huyền Trang