Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa: Tăng cường giải pháp phòng, chống tham nhũng trong nội bộ

Thứ Sáu, 09/12/2022, 21:56 [GMT+7]

Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa: Tăng cường giải pháp phòng, chống tham nhũng trong nội bộ

Qua nắm bắt thông tin từ viên chức, người lao động trong đơn vị và công tác kiểm tra phòng, chống tham nhũng, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã nhận diện có dấu hiệu vi phạm đạo đức công vụ của nhân viên thuộc Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, BHXH tỉnh. BHXH tỉnh đã giao Phòng Thanh tra kiểm tra thực hiện kiểm tra nội bộ và kiểm tra hoạt động Đại lý thu. Qua kiểm tra, đã phát hiện trường hợp nhân viên Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng có hành vi vi phạm đạo đức công vụ nhận tiền quà của nhân viên Đại lý thu khi hỗ trợ phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. BHXH tỉnh đã thi hành kỷ luật đối với 2 nhân viên (1 trường hợp kỷ luật cảnh cáo, 1 trường hợp kỷ luật khiển trách).  


Trong năm 2023, BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện kiểm tra nội bộ trong toàn hệ thống; thanh tra, kiểm tra các tổ chức dịch vụ thu để kịp thời chấn chỉnh hoạt động nhằm tăng cường các giải pháp phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BHXH Việt Nam. BHXH tỉnh luôn chủ động đưa ra nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, thực hiện nhiệm vụ; nhận diện các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế, các dấu hiệu lạm dụng, trục lợi ngay trong nội bộ cơ quan BHXH, từ đó có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.


H.DUNG

 

.

các thông tin tiện ích