07:10, 02/10/2022

Vạn Ninh: Ban hành kế hoạch huy động phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

UBND huyện Vạn Ninh vừa ban hành Kế hoạch huy động các phương tiện tham gia công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn huyện.

UBND huyện Vạn Ninh vừa ban hành Kế hoạch huy động các phương tiện tham gia công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn huyện.


Theo đó, huyện sẽ huy động 52 ô tô, phương tiện cơ giới, phương tiện thủy và máy móc của các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Kế hoạch cũng quy định về nguyên tắc huy động phương tiện trong trường hợp xảy ra thiên tai phải tuân thủ theo Luật Phòng, chống thiên tai và các quy định của Chính phủ; Chủ tịch UBND huyện và cấp xã trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm đã được chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó thiên tai và cứu trợ khẩn cấp tại địa phương, trường hợp vượt quá khả năng, thẩm quyền phải báo cáo kịp thời với UBND cấp trên; người có thẩm quyền huy động có trách nhiệm quyết định việc hoàn trả hoặc bồi thường thiệt hại cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được huy động theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; người tham gia ứng phó thiên tai nếu bị thương, chết được xem xét, hưởng chế độ, chính sách như đối với thương binh, liệt sĩ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng…


V.G