Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa:

Tập huấn công tác tài chính công đoàn

Thứ Tư, 24/08/2022, 22:30 [GMT+7]

Sáng 24-8, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn về công tác tài chính công đoàn năm 2022 cho 144 đại biểu là chủ tịch, kế toán các công đoàn cơ sở trực thuộc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra của Công đoàn Viên chức tỉnh.


Tại hội nghị, các đại biểu được đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh phổ biến, hướng dẫn các quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam liên quan đến công tác tài chính công đoàn như: Quyết định số 3226, ngày 20-9-2021 về việc ban hành quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn; Hướng dẫn số 42, ngày 11-11-2021 về công khai tài chính, tài sản công đoàn; Hướng dẫn số 47, ngày 30-12-2021 về thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở; Quyết định số 4290, ngày 1-3-2022 về việc ban hành quy định thu, chi quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở. Bên cạnh đó, đại biểu được phổ biến các nội dung về phần mềm kế toán công đoàn; hướng dẫn cách đăng nhập và sử dụng các chức năng cơ bản của phần mềm; giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác tài chính tại các công đoàn cơ sở…


V.G

.

các thông tin tiện ích