11:06, 26/06/2022

Phường Vạn Thạnh: Ra mắt mô hình "Tổ dân phố không có ma túy" và "Tổ dân phố an toàn về phòng cháy chữa cháy"

Mới đây, tại Tổ dân phố Vạn Hòa 2, UBND phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang tổ chức lễ ra mắt các mô hình: "Tổ dân phố không có ma túy" và "Tổ dân phố an toàn phòng cháy chữa cháy - PCCC".

Mới đây, tại Tổ dân phố Vạn Hòa 2, UBND phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang tổ chức lễ ra mắt các mô hình: “Tổ dân phố không có ma túy” và “Tổ dân phố an toàn phòng cháy chữa cháy - PCCC”.

 

Chủ tịch UBND phường Vạn Thạnh  chúc mừng các thành viên tham gia mô hình  “Tổ dân phố an toàn phòng cháy chữa cháy” tại Tổ dân phố Vạn Hòa 2.

Chủ tịch UBND phường Vạn Thạnh chúc mừng các thành viên tham gia mô hình “Tổ dân phố an toàn phòng cháy chữa cháy” tại Tổ dân phố Vạn Hòa 2.


Theo đó, mô hình “Tổ dân phố không có ma túy” tại Vạn Hòa 2 được thành lập nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia công tác phòng, chống ma túy; đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm ma túy; giáo dục, cảm hóa người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy tại cộng đồng dân cư; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy; tác hại của ma túy; trách nhiệm của toàn dân đối với công tác phòng, chống ma túy.


Chủ tịch UBND phường Vạn Thạnh cho biết, mô hình “Tổ dân phố an toàn PCCC” đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong công tác chỉ đạo cán bộ, nhân viên chấp hành các quy định của Luật PCCC, các văn bản, quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về công tác PCCC và kịp thời biểu dương những cá nhân tiêu biểu trong phong trào Toàn dân PCCC ở cơ sở, góp phần không để cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng, làm giảm đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.


Thành Long