Xây, sửa nhà cho 41 người có công với cách mạng

Thứ Hai, 14/06/2021, 22:07 [GMT+7]

Xây, sửa nhà cho 41 người có công với cách mạng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt kinh phí sửa chữa và xây mới nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh.


Theo đó, trong năm 2021, sẽ có 14 nhà xây mới với tổng kinh phí 560 triệu đồng (40 triệu đồng/nhà); sửa chữa 27 nhà với tổng kinh phí 540 triệu đồng (20 triệu đồng/nhà). Trong đó, huyện Khánh Sơn có 8 nhà được xây mới, huyện Khánh Vĩnh có 9 nhà được sửa chữa.


UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính tiến hành các thủ tục chuyển số kinh phí nêu trên đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để triển khai thực hiện. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục tiêu và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành.


Trước đó, qua rà soát của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, các ngôi nhà này đã xây dựng lâu năm, chưa được gia cố, sửa chữa nên đều đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn.


Đăng Tâm

.

các thông tin tiện ích