Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa

Thứ Tư, 07/04/2021, 22:35 [GMT+7]

Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.


Theo đó, có 10 thủ tục hành chính mới được ban hành, gồm: Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy; đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu; gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa; thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa; công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong trường hợp bến thủy nội địa có quy mô, kỹ thuật phù hợp với cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa; công bố đóng cảng, bến thủy nội địa; thiết lập khu neo đậu; công bố hoạt động, đóng khu neo đậu; thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa.


Ngoài ra, UBND tỉnh cũng công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế 12 thủ tục hành chính và bãi bỏ 14 thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đường thủy nội địa.


THÀNH NAM

.

các thông tin tiện ích