Một số lưu ý về gia hạn nộp thuế

Chủ Nhật, 14/06/2020, 22:04 [GMT+7]

Một số lưu ý về gia hạn nộp thuế

Tháng 5-2020, Bộ Tài chính ban hành công văn lưu ý một số nội dung về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định số 41/2020 để hỗ trợ DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Phóng viên Báo Khánh Hòa phỏng vấn bà Võ Phùng Mộng Hằng - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dự toán pháp chế Cục Thuế tỉnh xung quanh vấn đề này.

 
- Xin bà cho biết một số lưu ý về gia hạn nộp thuế TNDN?

 


- Số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 được gia hạn không bao gồm số thuế TNDN tạm nộp theo quý quy định tại Nghị định số 91 ngày 1-10-2014 của Chính phủ và Thông tư số 151 ngày 10-10-2014 của Bộ Tài chính. Theo đó, số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 tối đa bằng 20% tổng số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán. Trường hợp DN có kỳ tính thuế TNDN theo năm tài chính không trùng năm dương lịch thì thời hạn nộp thuế được gia hạn xác định phù hợp với kỳ tính thuế TNDN của DN. Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2019 theo Luật Quản lý thuế làm tăng số thuế phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn gia hạn thì số thuế được gia hạn không bao gồm số thuế TNDN tạm nộp theo quý. Trong đó, số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán căn cứ vào hồ sơ khai bổ sung. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế TNDN năm 2019 và ban hành kết luận trước khi hết thời hạn được gia hạn nộp thuế thì tổng số thuế được gia hạn không bao gồm số thuế TNDN tạm nộp theo quý. Trong đó, số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán căn cứ vào kết quả thanh tra, kiểm tra. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN của kỳ tính thuế năm 2019.


- Bà có thể cho biết một số lưu ý về gia hạn nộp thuế GTGT?


- DN, tổ chức được gia hạn số thuế GTGT phải nộp theo Nghị định số 41 bao gồm số thuế GTGT tại trụ sở chính và số thuế GTGT phải nộp tại địa phương nơi có hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh, xây dựng công trình liên tỉnh. Kho bạc Nhà nước chưa thực hiện khấu trừ thuế GTGT (trong thời gian gia hạn) trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT đối với trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế.


- Để được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cần lưu ý vấn đề gì, thưa bà?


- Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia hỗ trợ khách hàng là DN, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 căn cứ danh sách do Ngân hàng Nhà nước công bố trên trang điện tử http://sbv.gov.vn để thực hiện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41.


- Thưa bà, để được gia hạn thời gian nộp thuế do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người nộp thuế phải làm những thủ tục gì?


- Người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 41 cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc quý). Trường hợp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30-7-2020…


Trong quá trình làm thủ tục gia hạn nộp thuế, nếu người nộp thuế phát sinh vướng mắc thì liên hệ Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh (số điện thoại 0258.3822028, 0258.3563118) để được giải quyết.


- Xin cảm ơn bà!


KIM THAO (Thực hiện)

 

.

các thông tin tiện ích