Tăng cường quản lý lao động thủy sản

Thứ Năm, 19/12/2019, 21:09 [GMT+7]

Tăng cường quản lý lao động thủy sản

Đây là nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa đối với các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT); Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các địa phương có biển.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương phối hợp chủ động triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ NN-PTNT; tham mưu, đề xuất theo thẩm quyền của tỉnh theo quy định; giao Sở NN-PTNT phối hợp với các sở, ngành khẩn trương rà soát, báo cáo tình hình lao động khai thác thủy sản trên địa bàn để tỉnh báo cáo bộ.  


Trước đó, Bộ NN-PTNT có văn bản đề nghị các tỉnh, thành có biển triển khai một số nội dung như: chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra chặt chẽ việc đăng ký thuyền viên tàu cá vào sổ danh bạ thuyền viên theo quy định của Thông tư 22/2018 của Bộ NN-PTNT; chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh kiên quyết không cho tàu cá sử dụng lao động chưa thành niên (dưới 18 tuổi) xuất bến khai thác; đẩy mạnh tập huấn, đào tạo nghề cho ngư dân theo các chính sách hỗ trợ hiện hành; tăng cường tuyên truyền, trang bị kiến thức, nhận thức cho thuyền viên tàu cá; rà soát, báo cáo tình hình lao động khai thác hải sản của địa phương…


V.L

 

.

các thông tin tiện ích