Công khai kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018

Chủ Nhật, 22/12/2019, 22:18 [GMT+7]

Công khai kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường công khai Quyết định số 2908 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018 của tỉnh cho các tổ chức, cá nhân để sử dụng thống nhất và theo đúng quy định của pháp luật.


Theo Quyết định số 2908, tính đến ngày 31-12-2018, tổng diện tích tự nhiên của cả nước là 33.123.597ha, bao gồm: 27.289.454ha đất nông nghiệp; 3.773.750ha đất phi nông nghiệp; 2.060.393ha đất chưa sử dụng. Trong đó, tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh Khánh Hòa là 513.779ha (đất nông nghiệp chiếm 335.159ha; đất phi nông nghiệp 101.031ha; đất chưa sử dụng 77.589ha).


Q.V

 

.

các thông tin tiện ích