VIDEO: Truy bắt nhanh hung thủ vụ trộm hơn 200 triệu đồng.17/12/2022