VIDEO: Bạn đọc ủng hộ gần 44 triệu đồng cho hai chị em mồ côi cha mẹ02/12/2022