VIDEO: Bắt giữ hai đối tượng trộm cắp trong siêu thị04/06/2022