VIDEO: Nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông trong những ngày giáp Tết