VIDEO: Thuê phòng karaoke sử dụng trái phép chất ma túy17/12/2021