VIDEO: Lực lượng Cảnh sát giao thông vững vàng trên tuyến đầu chống dịch12/09/2021