VIDEO: Vùng 4 Hải quân xuất quân tăng cường cho Quân khu 7 chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh24/08/2021