VIDEO: Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống Covid-1914/08/2021