VIDEO: Giữ vững, mở rộng "vùng xanh", thu hẹp và tiến tới xóa "vùng đỏ"10/08/2021