VIDEO: Công an xã Vĩnh Thái trên tuyến đầu phòng chống dịch24/07/2021