VIDEO: Cán bộ y tế Khánh Hòa lên đường hỗ trợ Phú Yên chống dịch02/07/2021