VIDEO: Khánh Hòa ghi nhận 1 bệnh nhân Covid-19 trong cộng đồng24/06/2021