VIDEO: Bắt nhóm đối tượng chặt phá gần 100 cây xoài ở Cam Lâm16/05/2021