VIDEO: Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa phát động Tết trồng cây và Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-202517/02/2021