VIDEO: Người lập kỷ lục thế giới với hơn 5.600 bộ bonsai mini14/01/2021