VIDEO: Công an Khánh Hòa quan tâm chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số13/12/2020