VIDEO: Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII thành công tốt đẹp14/10/2020