VIDEO: Công an Khánh Hòa tăng cường phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tiếp dân23/03/2020