VIDEO: Tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa21/02/2020