VIDEO: Một nhà thuốc tặng miễn phí 7.000 khẩu trang y tế31/01/2020