VIDEO: Đổi thay vùng đồng bào dân tộc thiểu số26/08/2019