VIDEO: Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp dân23/08/2019