VIDEO: Đêm nghệ thuật "Trầm hương Khánh Hòa - linh khí của trời đất"01/05/2019