VIDEO: Trang trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Khánh Hòa14/04/2019