VIDEO: Cưỡng chế 45 ngôi nhà xây dựng trái phép ở xã Vĩnh Thái22/04/2019