11:09, 14/09/2018

Tại ai?

Xem ti vi thấy bão lũ hoành hành nhiều nơi, sợ thật! Mấy tỉnh phía bắc vừa rồi cũng phải gồng mình gánh chịu hậu quả thiên tai, đúng là biến đổi khí hậu…
 

- Xem ti vi thấy bão lũ hoành hành nhiều nơi, sợ thật! Mấy tỉnh phía bắc vừa rồi cũng phải gồng mình gánh chịu hậu quả thiên tai, đúng là biến đổi khí hậu…
 
- Biến đổi gì thì cũng do con người cả thôi! Nói chi xa, hiện tượng lũ quét, sạt lở vừa rồi ở mấy vùng miền núi cũng có nguyên nhân từ việc phá rừng mà. Năm nào cũng chạy lũ thế này, thương người dân mình quá!
 
- Ừ, nhìn cảnh này xong nhìn mấy căn nhà biệt phủ toàn gỗ là gỗ, thấy đúng là trồng thì khó, phá thì dễ. Rừng phòng hộ mà còn phá được nữa thì…thua luôn! Ông nhìn mấy ngọn đồi ven thành phố mà xem, thấy càng ngày càng bị đào xới lung tung, có nơi còn trọc lóc, xót thật...
 
- Ở trên rừng thì vậy, dưới biển cũng cạn kiệt nguồn lực thủy sản. Dạo này ngư dân than đi biển sản lượng không như mong muốn, tàu nằm bờ nhiều, khó khăn lắm! Nói là được thiên nhiên ưu đãi nhưng đâu phải cái gì cũng vô hạn...
 
- Thiên nhiên ưu đãi nhưng con người lại đối đãi tệ bạc với thiên nhiên thì coi chừng đến lúc rừng không còn là vàng, biển không còn là bạc nữa ấy chứ! Tự nhiên lo cho đời cháu, đời chít của mình quá ông ạ!
 
- Lo gì, đến thế hệ chúng nó thì lo mà khắc phục chứ không lẽ cứ ngồi nhìn rừng trọc đồi trọc, có gì để khai thác nữa? 
 
- Ây da, sao không lo khắc phục từ giờ?
 
BẢO BẢO