"Bác Hồ trong lòng dân Khánh Hòa" - nguồn tư liệu quý

Thứ Hai, 18/05/2020, 23:44 [GMT+7]

"Bác Hồ trong lòng dân Khánh Hòa" - nguồn tư liệu quý

Sau 30 năm, tập sách Bác Hồ trong lòng dân Khánh Hòa được tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. Ấn phẩm tập hợp những bài viết có giá trị về lịch sử, tình cảm sâu sắc của quân và dân Khánh Hòa đối với Bác.

 

Năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xuất bản cuốn sách Bác Hồ trong lòng dân Khánh Hòa. Cuốn sách tập hợp các tư liệu, bài viết ghi lại công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, nhân dân, non sông đất nước ta, cũng như tình cảm kính yêu vô hạn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Khánh Hòa đối với Bác. Trong đó, nổi bật là những bài viết: Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa năm ấy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Bác Hồ hỏi thăm tình hình mặt trận Nha Trang của Thiếu tướng Nguyễn Thế Lâm - nguyên Tư lệnh Liên khu 5; Bác phái đi Nam do ông Lê Văn Hiến - nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động kể và ông Nguyễn Thế Sang soạn; Cuộc hội kiến Hồ Chí Minh - Đắc-Giăng-Li-Ơ (D’Argnlieu) ở vịnh Cam Ranh của bác sĩ Kiều Xuân Cư… Những bài viết tập hợp trong tập sách đều là những tình cảm chân thật kính dâng lên Bác Hồ, lên Đảng.

 

Tập sách Bác Hồ trong lòng dân Khánh Hòa.

Tập sách Bác Hồ trong lòng dân Khánh Hòa.

 

Qua 30 năm, cuốn sách trở thành tư liệu lịch sử; đồng thời là tài liệu tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về lý tưởng, truyền thống cách mạng. Đáp ứng mong mỏi của nhiều đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về việc tái bản cuốn sách, nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu tái bản (có chỉnh sửa, bổ sung) và phát hành cuốn sách Bác Hồ trong lòng dân Khánh Hòa. Ngoài các bài viết cũ, trong lần tái bản này, cuốn sách được bổ sung thêm những tư liệu, hình ảnh mới sưu tầm. Đó là các thư, điện của chính quyền, đồng bào, chiến sĩ trong sự kiện 101 ngày đêm Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến gửi Trung ương, Bác Hồ bày tỏ niềm tin sắt son đối với đường lối kháng chiến của Đảng, của Bác; hình ảnh diện mạo quê hương Khánh Hòa sau hơn 50 năm thực hiện Di chúc của Người... Bên cạnh đó, còn có các bài viết của một số đồng chí lão thành cách mạng, nhân chứng sống qua các thời kỳ lịch sử..., trong đó có bài viết Khánh Hòa nguyện làm theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.


Với 265 trang, cuốn sách Bác Hồ trong lòng dân Khánh Hòa mang đến những thông tin, tư liệu quý giá để góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là với thế hệ trẻ Khánh Hòa. Đây còn là những tài liệu để các nhà nghiên cứu tìm hiểu thêm về lịch sử cách mạng tỉnh Khánh Hòa, về tư tưởng Hồ Chí Minh...


Nhân Tâm

 

.

các thông tin tiện ích