10:11, 15/11/2022

Cảng vụ Hàng Hải Nha Trang thông báo tuyển dụng

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 viên chức thủy thủ tàu công vụ.

 

Thông báo


Cảng vụ Hàng Hải Nha Trang thông báo tuyển dụng:


1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 viên chức thủy thủ tàu công vụ.


2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.


3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:


- Thời gian: Từ ngày 16/11 đến hết ngày 16/12/2022 (trong giờ hành chính);


- Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính, Cảng vụ hàng Hải Nha Trang, số 03 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; điện thoại: 02583 590759.


Chi tiết được đăng trên Website Cảng vụ Hàng Hải Nha Trang tại địachỉ http://cvhhnhatrang.org.vn - mục tin tức sự kiện, tin hoạt động.