Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng viên chức

Thứ Năm, 02/07/2020, 10:06 [GMT+7]

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:


1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu - Lĩnh vực Hành chính công.


2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.


3. Thời gian và địa điểm nhận phiếu đăng ký.


- Thời gian nhận phiếu đăng ký từ ngày 1/7/2020 đến 16 giờ ngày 30/7/2020.


- Địa điểm nhận phiếu đăng ký: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông, Nhà A1, Khu liên cơ số 01 Trần Phú, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


- Mọi chi tiết liên hệ Chánh Văn phòng - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa, điện thoại: 02583 563531 hoặc vào website: http//stttt.khanhhoa.gov.vn.
 

.

các thông tin tiện ích