Thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức

Thứ Ba, 14/04/2020, 21:38 [GMT+7]

Thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức


Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ hiện nay và chỉ tiêu biên chế được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức về công tác tại cơ quan như sau:


1. Số lượng: 03 chỉ tiêu.


2. Tiêu chuẩn:


- Là công chức hoặc viên chức trong cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước cấp huyện, các sở, ban, ngành và tương đương có thời gian công tác từ đủ 36 tháng đối với chuyên viên và tương đương trở lên, đủ 60 tháng trở lên đối với viên chức (không kể thời gian tập sự).


- Tuổi: không quá 45 tuổi.


- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với các chuyên ngành: Luật; Kinh tế; Tài chính; Xây dựng; Quản lý đất đai.


- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lịch sử chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng. Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


- Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.


- Được cơ quan đang quản lý công chức, viên chức đồng ý cho chuyển công tác.


3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.


4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:


- Đơn đăng ký dự tuyển (viết tay).


- Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị đang quản lý công chức, viên chức.


- Bản nhận xét, đánh giá của cơ quan đang sử dụng công chức, viên chức trong năm 2018 và năm 2019: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.


- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 của Bộ Nội vụ.


- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong vòng 03 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.


- Bản sao có công chứng các văn bằng chuyên ngành; chứng chỉ ngoại ngữ, Tin học; quyết định bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức; chứng minh nhân dân; hộ khẩu thường trú.


- 02 ảnh 4 x 6.


5. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/4/2020 đến hết ngày 15/5/2020 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).


6. Địa điểm nhận hồ sơ:


Hồ sơ dự tuyển gửi về Phòng Nghiệp vụ 1, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa, số 06 - Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang. ĐT: 0258.3822.784.


Không trả lại hồ sơ đối với tất cả các trường hợp đăng ký dự tuyển.
 

.

các thông tin tiện ích