08:08, 06/08/2018

Thanh tra Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa thông báo

Thanh tra Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa thông báo ai là chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của xe ô tô tải biển số đăng ký 79H-7926, nhãn hiệu Huyndai, màu sơn: xanh, số khung: KMFXKN7BPVU084580, số máy: D4BBV367949 đến Thanh tra Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa.

THÔNG BÁO


Thanh tra Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa thông báo ai là chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của xe ô tô tải biển số đăng ký 79H-7926, nhãn hiệu Huyndai, màu sơn: xanh, số khung: KMFXKN7BPVU084580, số máy: D4BBV367949 đến Thanh tra Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa. Địa chỉ: Khu liên cơ số 4 Phan Chu Trinh, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Số điện thoại: 0258.3810074 để xử lý vi phạm hành chính và làm thủ tục nhận lại phương tiện.


Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo cuối cùng trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan; nếu chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của xe ô tô tải biển số đăng ký 79H-7926 mà không có mặt hoặc không có tin tức gì thì Thanh tra Sở sẽ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.