Công an huyện Vạn Ninh thông báo

Thứ Ba, 12/09/2017, 22:58 [GMT+7]

CÔNG AN HUYỆN VẠN NINH THÔNG BÁO

Qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về TTATGT; Công an huyện Vạn Ninh đã tạm giữ 264 xe máy các loại và 1 xe ô tô (Có danh sách kèm theo). Đến nay đã hết thời hạn tạm giữ phương tiện nhưng người vi phạm không đến xử lý mà không có lý do chính đáng hoặc không xác định được người vi phạm.

 

Số TT

Biển số xe

Số máy

 1.  

79K2-0677

LC152FMG-1-A☆0622343☆

 1.  

79L1-1534

VTTJL1P52FMH-8000118

 1.  

79R2-9508

VDGZS152FMH-WL☆011987☆

 1.  

79S1-6832

VMWHC150FMG☆021585☆

 1.  

79N9-0511

VUMLPYG150FMH☆4T103320☆

 1.  

51Z6-1804

JA02E-0072152

 1.  

79S1-6464

VTT08JL1P52FMH028265

 1.  

79K8-3269

VTMZS150FMG-200008604

 1.  

79S1-5044

Không có số máy

 1.  

47M7-9665

VDGZS152FMH-Z0☆002310☆

 1.  

79K3-0115

LC152FMH☆00714120☆

 1.  

79V1-05325

5C6H-076669

 1.  

79N7-5406

VTTJL1P52FMH☆011177☆

 1.  

79K1-0549

E417-TH118734

 1.  

79N8-6598

VSALC152FMH☆009167☆

 1.  

79S1-7100

VTTJL1P52FMH☆056477☆

 1.  

79S1-5046

Không xác định được

 1.  

79K8-4047

VTRDY150FMG☆80302329☆

 1.  

79K3-2670

LC150FMG☆01031409☆

 1.  

77F9-6711

1P50FMG-3☆10081208☆

 1.  

79K3-8634

LC152FMH☆00225975☆

 1.  

79N9-9943

VPDHA152FMH☆30016706☆

 1.  

69F4-2793

LC150FMG☆01816241☆

 1.  

79V1-10788

Không xác định được

 1.  

92N9-7123

Không xác định được

 1.  

79L3-0133

VTTJL1P50FMG-F002504

 1.  

79N4-4796

VTT1P52FMH☆087522☆

 1.  

79K8-2263

VKV1P50FMG-30135739

 1.  

79F9-6958

HD1P53FMH☆Y0126081☆

 1.  

51Z5-0940

E412-VN127003

 1.  

78-348YM

SS50E-134709

 1.  

79F7-3462

HD1P50FMG-3☆99175616☆

 1.  

79S1-4676

VZS150FMG043411

 1.  

79V1-09953

VTTJL1P52FMH-3009417

 1.  

61D1-15561

RNRHD152FMH104012

 1.  

79S1-6161

VTT36JL1P52FMH025431

 1.  

79S1-0712

VUMYG150FMH010382

 1.  

79R1-0989

VAVLC152FMH605966

 1.  

79S1-4189

VDGZS152FMH-YM☆005887☆

 1.  

70F6-2529

VLFPD1P52FMH-3☆5A2S2114☆

 1.  

72H2-7829

LC150FMG-1-A☆00024357☆

 1.  

51X3-5186

CS150FMG☆01254938☆

 1.  

79N9-8427

VKVLM1P52FMH-F601809

 1.  

79S2-2583

VTT29JL1P52FMH046165

 1.  

79N4-0877

VHRLC152FMH☆00003108☆

 1.  

Không biển số

VHLFM152FMH-V00201176

 1.  

72L2-2125

VDGZS152FMH-S☆10001817☆

 1.  

79V1-01245

VTTJL1P52FMH-N010824

 1.  

79N2-8680

VVNZS152FMH011470

 1.  

79V1-00059

VDGZS150FMG-N☆003074☆

 1.  

79N3-3318

VLKZS150FMG-2☆000068354☆

 1.  

38F9-6054

VDECPI150FMG☆007073☆

 1.  

79V1-22869

HC12E-3304249

 1.  

79K4-1518

LC152FMH☆01161081☆

 1.  

49F1-05316

VZS150FMG-1☆053049☆

 1.  

78L1-5100

VUMYG150FMH195543

 1.  

79K4-1858

1P50FMG-3☆10190536☆

 1.  

79N1-1429

VTT1P52FMH☆003226☆

 1.  

79F9-6918

LC150FMG-1-A☆00044081☆

 1.  

79N4-7458

VTT1P50FMG☆069903☆

 1.  

79K1-7930

LC152FMH☆00607024☆

 1.  

79L4-2297

VTH152FMH-2002818

 1.  

60X5-0560

VUMYG150FMG239107

 1.  

79FC-3674

CF50E-2774549

 1.  

79S1-7082

VMWHC150FMG☆021059☆

 1.  

79N8-7429

VLFDR1P50FMG-3☆5C302246☆

 1.  

60H8-1800

HDDR100☆00259036☆

 1.  

60P1-0157

VDGZS152FMH-N☆03011758☆

 1.  

79N3-1856

VHHLC150FMG00009906

 1.  

47K5-5091

VLF1P50FMG-3☆30011780☆

 1.  

79F2-4847

VME150FMG-B000919

 1.  

76V2-9098

VPDOR152FMH☆00010926☆

 1.  

79K2-6730

1P50FMG☆Y0394570☆

 1.  

79F2-4780

HD1P53FMH☆Y0182662☆

 1.  

79N3-8499

VTT1P52FMH☆047087☆

 1.  

79L4-2336

RPTDS152FMH00072858

 1.  

79K8-0646

LC152FMH☆02239815☆

 1.  

79L5-9122

1P52OMI☆0005256☆

 1.  

79FA-9886

Không có số máy

 1.  

79S1-3099

VZS150FMG037569

 1.  

79N4-8352

VHGSL152FMH034193

 1.  

79L5-2784

4B21-014419

 1.  

43H8-6275

VDMD1000008226

 1.  

77H4-6183

VTTJL1P52FMH-W009773

 1.  

79K1-3911

HD1P53FMH☆Y0172422☆

 1.  

79R1-2041

VTT08JL1P52FMH018498

 1.  

79K2-9506

LC150FMG☆00675580☆

 1.  

79N5-2954

VLFCR1P52FMH-3☆3B001181☆

 1.  

79K4-6342

LC150FMG☆01224223☆

 1.  

79V1-03305

VDP1P52FMH656771

 1.  

79V1-16472

LCE110A☆00626171☆

 1.  

78M1-3635

VDMD1250007145

 1.  

94F2-2373

HD1P50FMG-3☆Y0057889☆

 1.  

79Z1-07858

AN090G06758

 1.  

79K3-7748

Không xác định được

 1.  

79K9-9625

VTT1P52FMH☆005924☆

 1.  

79N2-6963

JIUL0152FMH☆004782☆

 1.  

79S1-3774

VTTJL1P52FMH-3011411

 1.  

64H3-4589

VDGZS152FMH-KM☆00001190☆

 1.  

79K4-7981

LC152FMH☆01502505☆

 1.  

79R1-6576

VTT14JL1P52FMH016849

 1.  

79L2-0914

VTTJL1P52FMH-N010901

 1.  

79L7-6469

VTT02JL1P50FMG002717

 1.  

79N3-3776

VHHLC150FMG00007010

 1.  

61F2-7412

CT100E1069951

 1.  

79L7-6298

VTH152FMH-2020199

 1.  

31-775U4

AN090G06893

 1.  

79S1-8815

VDGZS150FMG-MT☆002446☆

 1.  

79L3-0987

VDGZS152FMH-ST☆08001853☆

 1.  

79K1-2262

HD1P53FMH☆Y0164586☆

 1.  

79N1-8274

VDT1P50FMG-3☆004202☆

 1.  

79S1-7744

VMWHC150FMG☆021510☆

 1.  

79N5-1552

VSA1P50FMG-3☆008195☆

 1.  

51X5-1388

1P50FMG-3☆10742019☆

 1.  

79K8-4473

CR110FMH☆161349☆

 1.  

79K1-6710

LCE110-A☆00508804☆

 1.  

79R3-1668

VTT08JL1P52FMH032755

 1.  

79L1-7599

VTTJL1P52FMH-R005106

 1.  

81E1-00922

VPJL1P53FMH☆017955☆

 1.  

79V1-09893

CT100E1291717

 1.  

79L8-2759

VTTJL1P52FMH-3009524

 1.  

52M9-2095

1P53FMH☆10232871☆

 1.  

79F4-5272

C100ME-0105685

 1.  

79L5-6902

Không có số máy

 1.  

51Y7-0787

HC09E-0120042

 1.  

79V1-01578

VDGZS152FMH-AG☆015167☆

 1.  

79L1-7347

VTTJL1P52FMH-N007143

 1.  

34L7-9571

VSA1P52FMH-3☆002294☆

 1.  

79N9-3331

VTTJL1P52FMH-N001394

 1.  

49M2-8590

VTT11JL1P52FMH003016

 1.  

79N4-2068

VTT1P52FMH☆075139☆

 1.  

79N3-6667

VTT1P52FMH☆098569☆

 1.  

79N5-1516

VTT1P52FMH☆130714☆

 1.  

79N5-4827

VTTJL1P52FMH☆001974☆

 1.  

79S1-6193

VHLFM152FMH-V00201185

 1.  

79K6-9880

1P53FMH☆10325990☆

 1.  

79N6-5317

VSA1P50FMG-3☆007357☆

 1.  

36F5-4017

152FM☆00565508☆

 1.  

79K4-1703

1P53FMH☆10138172☆

 1.  

79N9-7621

VTTJL1P52FMH-N004899

 1.  

79K3-1541

LC152FMH☆01782856☆

 1.  

79S1-3302

VLFPD1P50FMG-3☆7A001816☆

 1.  

79R2-7372

RL8PD152FMH☆003093☆

 1.  

79N1-3993

VVNZS150FMG007922

 1.  

79S1-6210

VDGZS152FMH-N☆0342207☆

 1.  

79L3-1470

VTT02JL1P52FMH004784

 1.  

79N9-1969

Không xác định được

 1.  

49M1-2479

VTT48JL1P52FMH000827

 1.  

79N2-0754

VTT1P52FMH☆071602☆

 1.  

Không có biển số

VTH152FMH-7017601

 1.  

79S1-4479

VTTJL1P52FMH☆055639☆

 1.  

79V1-02300

VKV1P50FMG-H503518

 1.  

79Z1-05781

VKVLM1P52FMH-F600693

 1.  

79L2-6196

VDGZS152FMH-G☆00001158☆

 1.  

18F9-7377

VLFPD1P50FMG-3☆5A203876☆

 1.  

79L4-4754

VTTJL1P52FMH☆04554☆

 1.  

79K1-2749

HD1P50FMG-3☆Y0016103☆

 1.  

79V1-02030

VHLFM152FMH-V01126342

 1.  

79N3-5325

VTT1P52FMH☆092235☆

 1.  

79S1-1526

VHGSL152FMH017208

 1.  

79K7-1155

1P53FMH☆10348608☆

 1.  

79V1-13817

VTTJL1P52FMH-N049350

 1.  

79K2-7303

LC152FMH☆00716019☆

 1.  

79S2-2831

VDEJ0152FMH☆056978☆

 1.  

79R2-2809

VTT36JL1P52FMH026679

 1.  

29P2-3499

HC08E-0435602

 1.  

74F4-8091

VPD0R152FMH☆00006423☆

 1.  

43K4-8851

Không có số máy

 1.  

79K9-6100

AN090GEAV50935

 1.  

79L4-5900

VLF1P52FMH-3☆60165777☆

 1.  

79R1-4561

VDGZS152FMH-N☆506260☆

 1.  

60N4-0498

VTTJL1P52FMH-3008345

 1.  

51U3-2119

HY708145

 1.  

79F9-5369

HD1P53FMH☆Y0072181☆

 1.  

78N3-9059

LC152FMH☆0448063☆

 1.  

79L1-6891

VLFPD1P52FMH-3☆5A206686☆

 1.  

79FC-3043

CF50E-2828986

 1.  

29N-3974

175356

 1.  

KHÔNG

044809

 1.  

79N7-1183

VTT1P52FMH☆136417☆

 1.  

KHÔNG

HD1P50FMG-3☆Y0177005☆

 1.  

KHÔNG

CF50E-2781960

 1.  

KHÔNG

HD1P53FMH☆Y0055383☆

 1.  

KHÔNG

LC150FMG☆00054889☆

 1.  

KHÔNG

Không xác định được

 1.  

79F8-7995

LC150FMG☆00503708☆

 1.  

KHÔNG

HC08E-…2…14

 1.  

KHÔNG

LC152FMG-1-A☆00710403☆

 1.  

KHÔNG

VHH1P50FMG-310028986

 1.  

KHÔNG

LCE100-C☆21007410☆

 1.  

81K1-2683

VKV1P52FMH-H603106

 1.  

79N2-3191

Không xác định được

 1.  

47FC-0005

VUMYG150FMG002559

 1.  

76V4-6538

VTT1P52FMH☆132696☆

 1.  

79K4-0006

HD1P53FMH☆Y0258889☆

 1.  

KHÔNG

LC152FMH☆064633☆

 1.  

KHÔNG

LC150FMG☆02060430☆

 1.  

79K3-2292

LC152FMG☆01621198☆

 1.  

79L5-5949

VTT29JL1P52FMH003360

 1.  

79K3-4059

HD1P53FMH☆Y0187714☆

 1.  

84H6-8845

VFMZS152FMH☆00021665☆

 1.  

KHÔNG

VDGZS152FMH-ST☆08001003☆

 1.  

79L7-4063

VTT08JL1P52FMH030906

 1.  

KHÔNG

VTT08JL1P52FMH006020

 1.  

KHÔNG

VDP1P52FMH506017

 1.  

61Z2-9586

VTTJL1P52FMH-N038695

 1.  

79L1-0444

VHLFM152FMH006802

 1.  

43N1-2121

SS50E-130169

 1.  

78-283PY

C50E-3023483

 1.  

78F3-4430

WY…152FMHÚ00…66Ú

 1.  

KHÔNG

HN721862

 1.  

KHÔNG

HD1P53FMH☆Y0258612☆

 1.  

79V1-006.08

VTT32JL1P52FMH016572

 1.  

78F9-0066

LC150FMG☆01788660☆

 1.  

72H1-9304

1P50FMG-3☆10352077☆

 1.  

KHÔNG

VTT1P52FMH☆086464☆

 1.  

KHÔNG

DH88XE1106072

 1.  

79N4-4952

HC09E-6192422

 1.  

79F8-4169

CT100E1065934

 1.  

KHÔNG

LC150FMG☆01924883☆

 1.  

KHÔNG

Không xác định được

 1.  

79FA-2601

AN012525

 1.  

79N5-5528

VVNZS150FMG030415

 1.  

KHÔNG

HD1P50FMG-3☆Y0153658☆

 1.  

KHÔNG

VLKZS150FMG-2☆000065666☆

 1.  

79F7-4114

VTH150FMG-1007587

 1.  

KHÔNG

1P52FMH-3☆20274061☆

 1.  

KHÔNG

C100MNE-0029842

 1.  

KHÔNG

CR100FMG☆20015166☆

 1.  

KHÔNG

3S31-095140

 1.  

KHÔNG

VTT02JL1P50FMG001258

 1.  

KHÔNG

VTT1P52FMH☆130115☆

 1.  

KHÔNG

VMEVA2057178

 1.  

KHÔNG

1P50FMG-3☆01090096☆

 1.  

KHÔNG

VTT08JL1P52FMH034716

 1.  

KHÔNG

RPTXH150FMG00024593

 1.  

KHÔNG

5C64-306788

 1.  

KHÔNG

1P50FMG-3☆10102692☆

 1.  

KHÔNG

VTT36JL1P50FMG003319

 1.  

KHÔNG

5C64-026884

 1.  

KHÔNG

LC150FMG☆01006900☆

 1.  

KHÔNG

LC152FMH☆01710871☆

 1.  

KHÔNG

VTH152FMH-4015855

 1.  

KHÔNG

3S31-027670

 1.  

KHÔNG

VMWHC150FMG☆040140☆

 1.  

KHÔNG

5C64-453230

 1.  

KHÔNG

RMEQH1P50FMG-3003105

 1.  

KHÔNG

VTT01JL1P52FMH005794

 1.  

KHÔNG

VKVLM1P52FMH-F203000

 1.  

KHÔNG

VZSKA152FMH☆005061☆

 1.  

KHÔNG

VHVSG150FMG00001297

 1.  

KHÔNG

VTTJL1P52FMH☆023392☆

 1.  

KHÔNG

VUMDCYG150FMG☆4P107571☆

 1.  

KHÔNG

VTTJL1P52FMH☆018225☆

 1.  

KHÔNG

VTH150FMG-1006263

 1.  

KHÔNG

E447-110469

 1.  

KHÔNG

HD1P53FMH☆Y0016112☆

 1.  

KHÔNG

1P50FMH☆10232405☆

 1.  

KHÔNG

1P52FMH-3☆10226016☆

 1.  

KHÔNG

VVNZS150FMG013062

 1.  

KHÔNG

VTT1P52FMH☆090911☆

 1.  

KHÔNG

HD1P53FMH☆Y0055509☆

 1.  

KHÔNG

SDH1P52QMI-B☆41026472☆

 1.  

89K-4545

C20LC25160646

 1.  

Xe đạp điện

48V140804493

 1.  

Xe đạp điện

22AMK4A1204952460

 1.  

Xe đạp điện

Không xác định được

 1.  

Xe đạp điện

22DR48V140807860

 1.  

KHÔNG

152QMI☆02128143☆

 1.  

KHÔNG

VPD0R152FMH☆00001304☆

 1.  

KHÔNG

VLF1P50FMH-1☆70018252☆

 1.  

KHÔNG

HD1P50FMG-3☆Y0123648☆

 1.  

KHÔNG

Không xác định được

 1.  

KHÔNG

LC152FMH01313794

 1.  

KHÔNG

C100ME…4832

 

.

các thông tin tiện ích