11:03, 12/03/2023

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Nút giao thông Ngọc Hội - đường 23/10, TP. Nha Trang thông báo

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Nút giao thông Ngọc Hội - đường 23/10, TP. Nha Trang thông báo

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Nút giao thông Ngọc Hội - đường 23/10, TP. Nha Trang thông báo:


1. Niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, TĐC đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Nút giao thông Ngọc Hội - đường 23/10, TP. Nha Trang để hộ gia đình và cá nhân đóng góp ý kiến:

- Kèm Phương án dự kiến (Đợt 29): 01 trường hợp / 01 thửa.


2. Địa điểm niêm yết: Tại Trụ sở UBND xã Vĩnh Hiệp và Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa.


3. Thời gian niêm yết: 20 ngày, kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 3 năm 2023.


4. Ý kiến góp ý điền theo mẫu đính kèm và gửi về UBND xã Vĩnh Hiệp hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa - Số 13B Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang.


5. Sau thời hạn niêm yết trên, Hội đồng bồi thường sẽ tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn chỉnh phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo trình tự.