Thông báo

Thứ Tư, 03/08/2022, 23:05 [GMT+7]

Thông báo


Về việc kê khai và nộp hồ sơ thửa đất bị ảnh hưởng để thực hiện dự án: Cải tạo Đường dây 110KV Nha Trang - Diên Khánh - Suối Dầu


Địa điểm các xã: Diên Phú, Diên An, Diên Toàn, Diên Thạnh và Suối Hiệp, huyện Diên Khánh


Hiện nay, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Diên Khánh đang thực hiện công tác kiểm đếm khối lượng bị ảnh hưởng và thu nhận hồ sơ, giấy tờ nhà đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Cải tạo đường dây 110KV Nha Trang - Diên Khánh - Suối Dầu; Địa điểm các xã: Diên Phú, Diên An, Diên Toàn, Diên Thạnh và Suối Hiệp, huyện Diên Khánh. Tuy nhiên, vẫn còn một số thửa đất bị ảnh hưởng nhưng chủ sử dụng đất chưa liên hệ để thực hiện kê khai, kiểm đếm, cụ thể như sau:


- Xã Diên An:


+ Thửa 534, 535 tờ bản đồ địa chính số 3.


+ Thửa 167, 178, 202, 289, 299 tờ bản đồ địa chính số 4.


+ Thửa 10 tờ bản đồ dự án số 5 thuộc một phần thửa đất số 178 tờ bản đồ địa chính số 3.


- Xã Suối Hiệp:


+ Thửa 136 tờ bản đồ địa chính số 5.


+ Thửa 47 tờ bản đồ địa chính số 9.


+ Thửa 30 tờ bản đồ địa chính số 17.


+ Thửa 34, 90 tờ bản đồ địa chính số 42.


+ Thửa 37, 43 tờ bản đồ địa chính số 43.


Do đó, để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và tính pháp lý trong việc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Diên Khánh đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa kê khai và nộp hồ sơ nhà đất liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Diên Khánh, địa chỉ: 87 Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh. Số điện thoại liên hệ: 0258.3853858 hoặc 0347419778 (gặp đồng chí Nguyễn Nhật Tân) để kê khai và cung cấp toàn bộ các loại giấy tờ có liên quan đến thửa đất bị ảnh hưởng nêu trên.


- Thời gian: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/8/2022.


Quá thời hạn thông báo nêu trên mà các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không thực hiện việc kê khai và nộp hồ sơ nhà đất thì Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Diên Khánh sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định. Mọi tranh chấp và thắc mắc khiếu nại về sau sẽ không được xem xét giải quyết.

.

các thông tin tiện ích