Thông báo

Thứ Năm, 07/01/2021, 22:44 [GMT+7]

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang thông báo:


1. Niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ , TĐC đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang để hộ gia đình và cá nhân đóng góp ý kiến:


- Kèm Phương án dự kiến (Đợt 05): 13 trường hợp


2. Địa điểm niêm yết: Tại UBND phường Vĩnh Phước và Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa.


3. Thời hạn niêm yết: 20 ngày, kể từ ngày 04-1-2021 đến hết ngày 23-1-2021.


4. Ý kiến góp ý điền theo mẫu đính kèm và gửi về UBND phường Vĩnh Phước hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa - Số 13B Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang.


5. Sau thời hạn niêm yết trên, Hội đồng Bồi thường sẽ tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn chỉnh phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo trình tự.

.

các thông tin tiện ích