Thông báo về việc kê khai và nộp hồ sơ thửa đất bị ảnh hưởng

Thứ Tư, 12/08/2020, 22:34 [GMT+7]

Thông báo Về việc kê khai và nộp hồ sơ thửa đất bị ảnh hưởng để thực hiện Dự án Trạm bơm Trảng Găng

Địa điểm: xã Diên Sơn, Diên Lâm, huyện Diên Khánh

Hiện nay, Tổ công tác đã tiến hành kiểm kê khối lượng bị ảnh hưởng giải tỏa và thu nhận hồ sơ, giấy tờ nhà đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên vẫn còn một số thửa đất bị ảnh hưởng nhưng chủ sử dụng đất chưa liên hệ để thực hiện kê khai, kiểm đếm, cụ thể như sau:

 

STT

XÃ DIÊN SƠN

XÃ DIÊN LÂM

Tờ bản đồ địa chính

Số thửa

Tờ bản đồ địa chính

Số thửa

1

1

371

16

23

2

1

376

16

31

3

5

662

25

391

4

6

651

25

396

5

 

 

25

402

6

 

 

25

643

7

 

 

25

705

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do đó, để đảm bảo tiến độ của dự án và tính pháp lý trong việc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư,

Hội đồng BT, HT và TĐC dự án đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa kê khai và chưa nộp đầy đủ các loại giấy tờ nhà đất đến liên hệ tại: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Diên Khánh, số ĐT:

02583.853858; Địa chỉ: 87 Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh để kê khai và cung cấp các loại giấy tờ có liên quan (trong giờ hành chính).

Thời gian: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/8/2020.

Quá thời hạn thông báo nêu trên mà các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không thực hiện việc kê khai và nộp hồ sơ nhà đất thì Hội đồng BT, HT và TĐC công trình sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định. Mọi tranh chấp và thắc mắc khiếu nại về sau sẽ không được xem xét giải quyết.

 

.

các thông tin tiện ích