09:09, 07/09/2022

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương thông báo bán đấu giá


1. Cây đứng rừng trồng cây Keo lai trồng năm 2016. Địa điểm: K3/TK124 chân Hòn Khao, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Diện tích 9,5ha.

CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP TRẦM HƯƠNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ


1. Cây đứng rừng trồng cây Keo lai trồng năm 2016. Địa điểm: K3/TK124 chân Hòn Khao, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Diện tích 9,5ha.


Giá khởi điểm 670.000.000 triệu đồng. Tiền đặt trước 134.000.000 đồng.


2. Cây đứng rừng trồng cây Keo lai trồng năm 2017. Địa điểm: K5, 7, 10/TK124 thôn Ba Cẳng, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Diện tích 10,9ha. Giá khởi điểm 980.000.000 triệu đồng. tiền đặt trước 196.000.000 đồng.


- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 08/9 đến 11/9/2022.


- Thời gian xem tài sản: 10-11/9/2022.


- Thời gian và địa điểm đấu giá: 14/9/2022 tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Trầm Hương, địa chỉ: thôn Bến Khế, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Liên hệ Công ty: ĐT 0258 6501567.