Thông báo mời chào giá

Chủ Nhật, 12/09/2021, 21:00 [GMT+7]

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ


Hạng mục: “Mua vật tư dự phòng cho hệ thống đèn tín hiệu khu bay - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh” Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá hạng mục: “Mua vật tư dự phòng cho hệ thống đèn tín hiệu khu bay - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:


- Yêu cầu đối với hạng mục thực hiện vui lòng truy cập theo link sau:(https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-moi-chao-gia-hang-muc-mua-vat-tu-duphong-cho-he-hong-den-tin-hieu-khu-bay-cang-hang-khongquoc-te-cam-ranh)


2. Thời gian, địa điểm giao nhận hồ sơ chào giá:


- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Trước 9 giờ ngày 20/09/2021


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh


- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Văn thư - Cảng HKQT Cam Ranh, Sân bay Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.


3. Thông tin liên hệ:


- Phòng Kỹ thuật hạ tầng - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh


- TCT Cảng Hàng Không Việt Nam - CTCP.


- Tel: (0258) 3989988


- Người liên hệ: Ông Trần Văn Đông (SĐT: 0911.320.732; email: dongcxr@gmail.com).

.

các thông tin tiện ích